บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้นผู้สูงอายุโรคระบบประสาทให้การดูแลฟื้นฟูสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อันเข้าใจถึงพฤติกรรม อาการของผู้รับบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีใจรักในวิชาชีพ พร้อมให้การดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการด้วยความรัก ความอบอุ่นภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและให้ความสำคัญแก่ผู้รับบริการดุจญาติมิตร ทั้งนี้ก็เพื่อเกิดผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจ และพลานามัยของบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน

 

บริการของเรา
แม้นความจำจะลางเลือน แต่ความสุขยังยืนยง  ความรัก ความเข้าใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการที่จะให้ผู้รับบริการ มีความสุขที่มีคุณภาพสูงสุด

ข่าว / กิจกรรม

บุคลากรของเรา

สิ่งอำนวยความสะดวก

more...  


บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม เป็นสถานที่พัก พร้อมบริการจาก ทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อันเข้าใจถึง พฤติกรรมอาการของผู้รับบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีใจรักในวิชาชีพ พร้อมให้การดูแล เอาใจใส่ผู้รับบริการ ด้วย ความรัก ความอบอุ่น ให้ความ สำคัญแก่ผู้รับบริการดุจ ญาติมิตร ทั้งนี้ก็เพื่อเกิดผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และ พลานามัย

 

บริหารงานโดย

- รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง
- พยาบาลวิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่บริบาล 24 ชั่วโมง
- ทีมงานอาชีพ ด้านคหกรรม และ การรักษาความสะอาด
  พร้อมทีมรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง


more...  

อัตราค่าบริการ

1. อัตราค่าบริการ พักค้างคืน ( 24 ชั่วโมง)

    * ห้องพักพิเศษ (เตียงคู่)  อัตราค่าบริการ วันละ 1,200 - 1,500 บาท
    * ห้องพักรวม (เตียงรวม)  อัตราค่าบริการ วันละ 800 - 1,000 บาท

2. อัตราค่าบริการ ไป-กลับ ครั้งละ 500 บาท  ( 08.00 – 17.00 น.)
    * ราคานี้ไม่รวมกรณีอุปกรณ์เสริม, ของใช้ในชีวิตประจำวัน และเวชภัณฑ์ ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์สำหรับการให้อาหารทางสายยาง, การเจาะคอดูดเสมหะ, ยา, สบู่,
แปรงฟัน, ยาสีฟัน, แป้ง, ครีมทาผิว วัสดุทำแผล, สายดูดเสมหะ, น้ำยาต่าง ๆ,
แพมเพิส, แผ่นรองซับ เป็นต้น รวมทั้งไม่รวม ค่าบริการรถ รับ-ส่ง

 

* บริการดูแลพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้ การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน โรคระบบประสาท โดยจัดทีมบริบาลเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 08.00-16.00 น.,  16.00-24.00 น. และ 24.00-08.00 น.

* บริการกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมบำบัด สวดมนต์ ออกกำลังกาย นวดผ่อนคลาย กายภาพบำบัด และดนตรีบำบัด

* บริการอาหารตามหลักโภชนาการ ด้วยอาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ

* บริการซักรีด ทำความสะอาดสถานที่พัก

* ระบบความปลอดภัย กล้องวงจรปิดพร้อมระบบป้องกัน อัคคีภัยภายในบ้านพัก